Terveysteknologia on jatkuvasti nouseva trendi

”Meidän roolimme tässä ekosysteemissä on tarjota monipuolisia toimintaympäristöjä ja synergiaetuja terveysalan toimijoille.”

Millä tavalla terveysalan tuoteyritykset voivat hyödyntää Teollisuustien yritysten osaamista Haukiputaalla?

– Esimerkiksi meillä Sanminalla on medikaalisertifikaatti. Se takaa sen, että me pystymme valmistamaan sekä terveyteen että hyvinvointiin liittyviä tuotteita, mutta myös sairaalatuotteita tämän sertifikaatin alaisuudessa. Meillä on taustalla myös emoyhtiön voimakas tuki ja verkosto sekä huippuosaaminen teknologiassa ja tuotannossa, Sanminan tehtaanjohtaja Eeva-Liisa Kylmänen kertoo heti aluksi.

– Tuotteiden suunnittelussa, valmistuksessa ja monipuolisten puitteiden mahdollistamisessa laadukkaine oheispalveluineen, Potential Toimitilat Oy:n toimitusjohtaja Aarno Rantapelkonen jatkaa vahvuuksien listaa.

Terveysalan tuotteissa ja elektroniikkateollisuudessa vaatimukset ovat tunnetusti tiukat. Tuotanto- ja valmistusympäristöjen olosuhteiden täytyy olla stabiilit muun muassa lämpötilan, kosteuden ja pölyn suhteen. Tiloissa tarvitaan usein myös ESD-lattioita, jotka liittyvät staattiseen sähköön.

– Meillä on pitkä historia yritystoiminnan toimitilatarpeiden täyttämisessä. Ymmärrämme tuotannon ja valmistuksen vaatimukset ja pystymme tarjoamaan myös terveysteknologian parissa toimiville yrityksille sopivia tiloja ja erittäin kilpailukykyiset puitteet, Rantapelkonen korostaa.

Alan teknologiaa Haukiputaalle

Hektisessä maailmassa hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät asiat ovat koko ajan esillä niin globaalilla kuin paikallisellakin tasolla. Terveysteknologia onkin ollut nouseva trendi jo pitkän aikaa. Tämän kehityksen jatkuessa Sanmina ja yleensäkin Teollisuustien yritykset hyötyvät tästä.

– Tällä hetkellä terveysalan toimijat tekevät myös itse tuotteita. Siinä mielessä tänne meille Sanminalle ja Teollisuustien tiloihin voitaisiin hyvin helposti siirtää valmistusta vieläkin enemmän, koska täällä on todella toimiva ympäristö, Kylmänen kertoo.

Terveysalan tuotteiden ripeä markkinoille saaminen edellyttää, että prosessin kaikki vaiheet pystytään toteuttamaan ammattitaitoisesti ja tehokkaasti. Oulun seutu on alueena eräs alan tutkimuksen ja tuotekehityksen edelläkävijöistä. Se mahdollistaa erinomaiset puitteet ja yhteistyömahdollisuudet kaikkiin tuotteistamisen vaiheisiin perustutkimuksesta teolliseen valmistamiseen.

– Teollisuustiellä toimivien yritysten lähietäisyydellä sijaitsevat teknisestä osaamisestaan tunnettu Oulun yliopisto ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, jotka tarjoavat huipputason tiedeperusteista asiantuntijuutta. Haukiputaan vahvuus on valmistusosaaminen suunnittelusta ja prototyyppien tekemisestä lähtien ulottuen teolliseen tuotantoon, Rantapelkonen muistuttaa.

Haukiputaan Teollisuustiellä on jo nyt yrityksiä, jotka ovat vahvasti mukava terveysteknologiassa. Sanmina on yksi keskeinen tekijä tässä ketjussa. Yhtiön Teollisuustien tehdas pystyy toimimaan joustavana ja ammattitaitoisena yhteistyökumppanina laajassa osassa tuotteiden suunnittelua ja valmistusta.

Terveysteknologia veti Haukiputaan Teollisuustielle. Tapahtuma kokosi auditorioon huippuasiantuntijoita, yhteistyökumppaneita ja aiheesta kiinnostuneita.

Mukana oikeaan aikaan

Haukiputaan rooli kasvaa terveysteknologian saralla yleensäkin jo siitä syystä, että Ukonkaivoksen toimitiloissa vaikuttavat yritykset ovat jo nyt integroituneet alaan. Positiivinen maine leviää toimijoiden keskuudessa.

– Meillä on tuotantotilat ja huippulaitteet sekä ennen kaikkea ihmiset, jotka tietävät mitä tehdään, Kylmänen sanoo.

Vaikka elektroniikkateollisuuden tulevaisuudessa on lukuisia haasteita, myös paljon myönteistä kehitystäkin on havaittavissa.

– R&D-talot (tuotekehitystalot) ovat ehkä enemmän huomanneet kokonaisvaltaisen edun siinä, että esimerkiksi me sopimusvalmistajana olemme täällä Haukiputaalla. Ja yleisemmin nähdään se, että matkustaminen halpamaihin ei ole enää niin kauhean järkevää tai edes edullista, sillä hintataso on sielläkin nousemassa, Kylmänen pohtii.

– Sijoittuminen Teollisuustiellä Sanminan ja muiden alan yritysten läheisyyteen tuo muun muassa merkittäviä etuja logistiikkaan. Yritykset säästävät resursseja, kuten rahaa ja aikaa, Rantapelkonen alleviivaa.

Lisäksi Rantapelkonen näkee, että myös komponenttien hankintayhteistyöllä voidaan saavuttaa kilpailuetuja. Ja luonnollisesti yritysten välinen vuorovaikutuksen lisääntyminen lisää mahdollisuuksia yhteistyökumppaneilta oppimiseen sekä uusiin kaupallisiin kontakteihin.

Huomattava yhteistyötapahtuma

Haukiputaalla Teollisuustiellä järjestettiin alkuvuodesta yhteistyötapahtuma: Kumppaneilla on väliä 2 – ideasta terveysteknologiatuotteeksi. Sen pääorganisaattoreina toimivat OuluHealth ja BusinessOulu.

Potential Toimitilat Oy:n auditorioon kokoontui liuta huippuasiantuntijoita – päivän fokus oli teemassa, kuinka terveysalan tuoteyritykset ovat suuntaamassa kansainvälisille markkinoille yhteistyössä liiketoimintakumppaneidensa kanssa.

– Tilaisuudella on varmasti todella hyvä anti pitemmälläkin aikajänteellä. Ennen kaikkea se yhdistää alan toimijoita Oulun, koko Suomen ja ihan kansainvälisellä tasolla, Eeva-Liisa Kylmänen miettii.

– Uskon, että moni osallistuja sai uutta tietoa osaamisesta ja muista resursseista, joita Oulun seudulla on tarjolla. Sen lisäksi toivottavasti hyviä kontakteja, joista osa johtaa myös hyviin yhteistyökuvioihin, Aarno Rantapelkonen pohtii.

OuluHealth-ekosysteemi on kiteytetysti bioalan, terveysalan sekä ICT-osaamisen keskittymä. Sekä Kylmänen että Rantapelkonen muistuttavat OuluHealthin roolista Oulun seudulle ja Haukiputaalle.

– Sillä on suuri merkitys, että päästään alueellisesti mukaan terveysteknologiaan ja saadaan sitä kautta asiakkaita tänne meille, luodaan työpaikkoja ja kerätään teknologista osaamista myös tähän Haukiputaalle, Kylmänen sanoo.

– OuluHealth-ekosysteemi tukee alan kehitystä ja kasvua ja näin edistää sellaisen liiketoiminnan syntymistä, jolla voi olla myös toimitiloihin kohdistuvia tarpeita. Meidän roolimme tässä ekosysteemissä on tarjota monipuolisia toimintaympäristöjä ja synergiaetuja terveysalan toimijoille, Rantapelkonen jatkaa.

On esitetty arvioita, että lähivuosina arktisen Euroopan alueelle sijoitetaan erilaisiin hankkeisiin huomattavia summia sijoitusvarallisuutta. Osa näistä jättisijoittajista operoi terveysteknologian parissa.

Kylmänen ja Rantapelkonen ovat yhtä mieltä siitä, että terveysalan teknologia- ja tuoteyrityksissä ei vielä tunneta Haukiputaan Teollisuustien tarjoamia mahdollisuuksia tarpeeksi syvällisesti.

– Tänä päivänä jo paremmin, mutta vielä on tekemistä. Osaamistamme ja alueen mahdollisuuksia täytyy markkinoida ja olla esillä.

Eeva-Liisa Kylmänen toimii Sanminan tehtaanjohtajana Haukiputaan Teollisuustiellä. Yritys on yhdysvaltalaisen elektroniikan sopimusvalmistajan Sanminan tytäryhtiö – emoyhtiön liikevaihto oli toissa vuonna yli 6,5 miljardia euroa.

Aarno Rantapelkonen vetää Potential Toimitilat Oy:tä, joka on osa Oulun kaupunkikonsernia. Potential vuokraa ja hallinnoi erilaisia toimitiloja muun muassa Teollisuustiellä Ukonkaivoksen teollisuusalueella.

 

Ota yhteyttä Lataa vuokraajan opas

• Lue myös artikkeli: ”Elektroniikka-alan yritykset voivat hyvin Haukiputaalla”

Sivuston toteutus: