Energiatehokkuus – yhteistyö Micropoliksen kanssa tuo systemaattisuutta kiinteistöjen energiatalouden tarkasteluun

Energiatehokkuus on hyvä ottaa tänä päivänä yritystoiminnan yhdeksi kulmakiveksi, myös toimitilaa valittaessa.

Talotekniikan kehittyessä on hyvä tarkastella rakennuskannan kuntoa eri näkökulmista. Julkisivuremonttien lisäksi on tärkeä ottaa huomioon myös talon sisällä olevan tekniikan uusiminen. Vanha valaisinkanta, kiinteistössä käytettävä lämmitysmuoto ja kiinteistön rakenteiden kunto ovat asioita, joilla rakennuksen energiatehokkuutta saadaan kehitettyä. Parannukset kiinteistön energiatehokkuudessa näkyvät myös hiilijalanjäljen kutistumisena. Energiatehokkuus, tutustu esimerkkeihin.

Potential on tehnyt yhteistyötä Iin Micropolis Oy:n kanssa jo useamman vuoden ajan. Micropolis on talotekniikkahankkeensa myötä tehnyt kolmeen kiinteistöön energiaselvitykset, joiden pohjalta Potential on pystynyt kehittämään vuokraamiaan toimitiloja energiatehokkuuden kannalta. Päätöksenteon tukena olevat selvitykset eivät velvoita toimenpiteisiin, mutta antavat tärkeitä huomioita kohteista.

Joka tapauksessa energiatehokkuus on hyvä ottaa tänä päivänä yritystoiminnan yhdeksi keskeisistä periaatteista, olipa toimiala sitten mikä hyvänsä. Energian säästäminen koskettaa tavalla tai toisella meistä jokaista. Vastuun ottaminen pitää sisällään yhtä lailla pieniä arkipäiväisiä tekoja ja valintoja, mutta myös suuria arvopohjaisia linjauksia.

Energiatehokkuus on pitkäjänteistä työtä toiminnan parantamiseksi. Toimitilan kierreportaat ylös päin, oikeassa reunassa näkyy valkoinen pilari, johon on kiinnitetty kaide.

Energiatehokkuus edellä, esimerkit energiaselvityksistä

Päiväkoti Taikametsän tarha, Teollisuustie 2, Haukipudas

Vuonna 1990 rakennettu kiinteistö on aikanaan rakennettu päiväkoti-, toimisto- ja pienteollisuuskäyttöön. Nykyään tila on kuitenkin täysin päiväkodin käytössä ja sitä on muokattu muun muassa poistamalla väliseiniä. Sähkölämmitteisen tilan ongelmana on ollut epätasaisesti jakautuva lämpö. Selvityksessä todettiin, kuinka taloudellisin tapa tehostaa kiinteistön lämmitystä on hankkia sähkölämmityksen rinnalle ilmalämpöpumppu, älykäs lämmityksensäätöjärjestelmä tai näiden yhdistelmä. Näistä toimenpiteistä pelkästään ilmalämpöpumpun asentamisella saataisiin 42 prosentin säästöt lämmityskuluissa vuositasolla, eli noin 11 000 euroa säästettyä rahaa vuodessa.

Teollisuuskiinteistö, Veistotie 2, Haukipudas

Veistotien kiinteistö on vuonna 1990 rakennettu teollisuushalli, jossa on hallitilan lisäksi kaksi toimistosiipeä ja kaksikerroksinen konttoriosa. Yli 1600-neliöisen hallin suurimpana haasteena on sähkölämmitys, jota ei Motivan mukaan suositella teollisuuskiinteistön päälämmönlähteeksi. Selvityksen myötä tuli ilmi, kuinka suurimmat energiaa kuluttavat tekijät olivat sähkölämmityksen lisäksi huonokuntoinen ilmanvaihtokone sekä valaistus. Vaihtamalla nosto-ovien alkuperäiset oviverhopuhaltimet ja asentamalla ovien automatisointi on myös mahdollista säästää sähköä. Näillä pienillä muutoksilla kiinteistön energiatehokkuutta voidaan parantaa entisestään.

Kauppakiinteistö, Näätämöntie 10, Kiiminki

Tällä hetkellä liike- ja varastotiloina toimiva Näätämöntien kiinteistö on valmistunut vuonna 2001. Kiinteistö on ennen nykyistä jakoaan ollut ositettuna väliseinien avulla vielä pienempiin toimitiloihin. Tilan aiemman osituksen takia kiinteistön ongelmana on ollut lämmityksen ja lämmön jakaantumisen epätasaisuus. Sähkölämmitteisen tilan lämmitysmuotoa ei kuitenkaan pysty vaihtamaan toiseen, että muutos olisi taloudellisesti järkevä. Lämmityskulujen järkevöittämiseksi on tässäkin kohteessa suositeltu ilmalämpöpumpun hankkimista. Sähkölämmityksen lisäksi hallitilan toisena suurena energiasyöppönä ovat valaisimet, jotka ovat ikänsä puolesta järkevämpi vaihtaa LED-tyyppisiin. Noin muuten kiinteistön energiankulutus on vastaavanlaisten rakennusten mediaanikulutuksen alapuolella.

Potential mukana edistämässä energiatehokkuutta

Potential näkee toimitilojen energiatalouden ja energiatehokkuuden parantamisen erittäin tärkeänä ja ajankohtaisena asiana. Energiaystävällisemmät kiinteistöt ovat kaikkien etu. Muun muassa uusien teknologioiden hyödyntäminen mahdollistaa ja tukee osaltaan toimitilojen muokkaamista energiatehokkaammiksi.

– Yhteistyö Micropoliksen asiantuntijoiden kanssa on tuonut meille systemaattisuutta kiinteistöjen energiatalouden tarkasteluun. Micropoliksen käyttämällä analyysimallilla on onnistuttu saamaan kiinteistöittäin esille vaikuttavimmat ja kannattavimmat tavat parantaa energiataloutta, toimitusjohtaja Aarno Rantapelkonen Potential Toimitilat Oy:stä kiteyttää.

Esimerkiksi lämmitys- ja sähkökustannukset ovat usein merkittävä tekijä erilaisissa kiinteistöissä. Järkevämmillä ratkaisuilla pystytään saamaan vuositasolla huomattaviakin säästöjä. Luonnollisesti kaikkeen tähän vaikuttaa pitkälti myös yrityksen toimiala – toisin sanoen millaisia tuotantojärjestelmiä ja laitteita yritystoiminta vaatii.

Hiilijalanjäljen pienentäminen ja ilmastomuutoksen hillitseminen ovat kuluvan vuosikymmenen keskeisiä suuria teemoja. Energiatehokkuus saadaan kuntoon tekemällä hyviä valintoja pitkäjänteisesti ja satsaamalla esimerkiksi uuteen teknologiaan, mutta siihen vaikuttavat myös ne arjen lukemattomat pienet energiateot, joihin meistä jokainen voi osallistua myös yksilötasolla.

Tutustu vuokralaisiimme

Muista myös YouTube-kanavamme

Ota yhteyttä Lataa vuokraajan opas

Sivuston toteutus: