Tuotantotilojen valinnan ABC

Tuotannon sujuvuuden kannalta tuotantotilat on syytä valita huolellisen suunnittelun pohjalta. Oikeanlaisten tilojen valinta on avain tehokkaaseen toimintaan.

Jotta tuotanto sujuisi mahdollisimman kitkattomasti, kannattaa tuotantotilat valita huolellisen suunnittelun pohjalta. Tuotantotilojen on oltava omaan käyttötarkoitukseen sopivat. Tässä tekstissä pureudutaan hieman niihin asioihin, joihin kannattaa kiinnittää huomiota siinä tilanteessa, kun ollaan valitsemassa yritykselle tuotantotiloja.

Tuotantotilojen valintaa ei kannata tehdä huolimattomasti tai kiireellä, vaan kartoittaa tiloja rauhassa ja painottaa valintaprosessissa olennaisia juttuja – tarpeita on monenlaisia, niin suuria kuin pieniä. Etsimisprosessia helpottaa, jos valitsee itselleen toimitilojen vuokraamiseen erikoistuneen yhteistyökumppanin.

Tuotantotilat: käyttötarkoitus

Jos harkitset tuotantotilojen vuokraamista, mieti ensin mihin tarkoitukseen tiloja on tarkoitus käyttää. Eri kokoisilta ja eri toimialoilta tulevilla yrityksillä on hyvinkin erilaisia tarpeita. Pienen yrityksen vaatimukset tilojen suhteen saattavat poiketa paljonkin suuren yrityksen intresseistä. Oikeanlaisten tilojen valinta onkin avain tehokkaaseen toimintaan.

Jo siinä vaiheessa, kun tuotantotiloja aletaan yrityksessä vasta kaavailla, mukaan kannattaa valita ammattitaitoinen tuotantotiloja vuokraava kumppani.

Mikä on yrityksesi toimiala ja millaisia tuotantotiloja se tarvitsee? Oletko itsenäinen ammatinharjoittaja, joka tekee yksilöllisiä ja uniikkeja tuotteita, onko teillä keskikokoinen metallialan yritys vai tarvitseeko useamman sadan hengen yrityksenne suuren tuotantotilakokonaisuuden? Yhtenä kriteerinä voi olla sekin, että tuotantotilojen täytyy palvella virtaavaa tuotantoa ja kokonaisvaltaista palvelua.

Jo siinä vaiheessa, kun tuotantotiloja aletaan yrityksessä vasta kaavailla, mukaan kannattaa valita ammattitaitoinen tuotantotiloja vuokraava kumppani. Yhdessä sopivien tilojen kartoittaminen on helpompaa ja tehokkaampaa. Yhteistyökumppani kuuntelee tarpeesi ja toiveesi tilojen suhteen ja osaa niiden pohjalta etsiä hyviä vaihtoehtoja ja ehdottaa lopulta juuri sinulle sopivaa ratkaisua. Kartoitusvaiheessa tiloihin kannattaa tietysti myös käydä tutustumassa ennakkoon.

Tuotantotila, remontit ja muutostarpeet

Vaikka löytäisikin sopivat tuotantotilat, voi tiloja joutua remontoimaan ja muokkaamaan, jotta ne soveltuisivat omaan toimintaan. Yhteistyökumppanin joustavuudesta kertookin hyvin se, onko hän valmis muokkaamaan tiloja. Esimerkiksi oviaukkoja voidaan tuotannon sujuvuuden takia joutua suurentamaan. Joissakin tilanteissa sekin on mahdollista, että tiloja voidaan joutua yleisemminkin suurentamaan tai jopa pienentämään.

Se, että tiloja on mahdollista räätälöidä joustavasti erilaiseen liiketoimintaan sopivaksi, on huomionarvoinen seikka. Tuotantotilojen yhteyteen saatetaan tarvita lisäksi esimerkiksi toimisto-, liike- ja varastointitilaa. Alussa kannattaakin varmistaa, että tällaista tilaa on saatavilla.

Yritysten on myös hyvä ottaa heti alussa huomioon, että tiloissa on laajentumisen varaa. Yrityksen tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että toimitilat tukevat yrityksen kasvua ja kehittymistä myös pitemmän päälle. On helpompi katsoa eteenpäin, kun tiloissa on joustavuutta.

Tuotantotilojen hankinnat

Tuotantotiloihin joudutaan hankkimaan erilaisia prosesseja varten tuotantolaitteita ja kalusteita. Alussa saatat joutua pohtimaan muun muassa seuraavia kysymyksiä: missä työntekijät liikkuvat? Miten hyllyt ja käytävät mitoitetaan? Missä mahdolliset koneet liikkuvat? Minne robotit sijoitetaan? Missä tuotteiden pakkaaminen tapahtuu? Miten tavaraliikenne hoidetaan sisään ja ulos?

Tuotantoprosessia ja tuotteiden sujuvaa valmistamista miettiessä laitteiden sijoittelu tilaan on avainasemassa – kuinka tilat optimoidaan niin, että niistä saa parhaan hyödyn irti. Kun tuotantotiloja vuokraava yhteistyökumppani on mukana suunnittelussa heti alusta alkaen, löytyy sopiva kokonaisratkaisu yllättävänkin helposti. Tuotantolaitteiden onnistunut sijoittelu tiloihin takaa turvallisuuden ja tehokkaan tuotannon.

Ja jos tuotantotilan yhteydessä on esimerkiksi toimistotilaa, sekin täytyy kalustaa ja sisustaa. Taukotilojenkin sijainnin pitää tuotantotiloissa olla järkevä – että niihin on helppo kulkea ja että niissä viihdytään. Mitäs muita tiloja tarvitaankaan?

Turvallisuudesta

Turvallisuus on olennaisen tärkeä juttu onnistuneissa tuotantotiloissa. Se on monen tekijän summa, niin myös tuotantotiloissa. Esimerkiksi teknologiateollisuudessa saattaa olla hyvinkin tiukat kriteerit, jotka tuotantotilojen tulee täyttää.

Muun muassa tilojen kulkureitit täytyy suunnitella siten, että niin ihmisten kulkeminen kuin muu logistiikka on suunniteltu turvallisuus edellä. Tuotantotiloissa saattaa olla yhtä aikaa hyvinkin paljon liikennettä, joka muodostuu ihmisistä, tavaroista, laitteista ja koneista. Hyvä näkyvyys ja esteettömyys tekevät jo paljon. Ja se, että kaikki kulkureitit on suunniteltu turvallisuus huomioon ottaen. Kaiken täytyy pelata siis saumattomasti yhteen, jotta työskentely on turvallista ja tehokasta.

Tilojen siistinä pitäminen tuo myös turvallisuutta. Niinpä esimerkiksi pölynpoistosta ja ilmanvaihdosta sekä ilmanlaadusta täytyy huolehtia, samoin siivouksesta. Sekin on olennainen juttu, että palavaa materiaalia on tiloissa mahdollisimman vähän. Paloturvallisuutta lisää myös tehokas sammutusjärjestelmä ja muut tarvittavat valvontajärjestelmät. Yleisesti turvallisuutta lisää säännöllinen vartiointi.

Satsaa myös viihtyvyyteen

Se, että tuotantotilojen läheltä löytyy monipuolisia palveluita, saattaa vaikuttaa siihen kuinka hyvin tiloissa viihdytään. Sijainnin voidaan katsoa olevan jopa vetovoimatekijä, niin yrityksen omasta kuin sen asiakkaiden ja sidosryhmien vinkkelistä katsottuna.

Kattavien palveluiden lähellä toimiminen helpottaa usein yrityksen arkea. Saattaa olla eduksi, että tuotantotilojen vierestä löytyy vaikkapa lounasravintola, kokouspalveluita, auditorio, saunalliset edustustilat ja työterveyspalvelut.

Ja se millainen itse tila on, vaikuttaa myös työntekijöidesi viihtyvyyteen ja sitä kautta tuottavuuteen. Ennen uusien tuotantotilojen valintaa onkin hyvä kiinnittää huomiota myös henkilöstön tarpeisiin. Kysy heiltä ennakkoon, mitä he odottavat uusilta tiloilta ja millaisia toiveita heillä on tuotantotilojen suhteen. Tuotanto luistaa epäilemättä paremmin, kun viihtyvyyteenkin on satsattu.

Vapaat tuotantotilat Ota yhteyttä

Sivuston toteutus: